Nou tool open-source de analiza bazat pe SIG pentru evaluarea resurselor vegetale prin traducerea limbajului vegetatiei derivat din date spectrale si LIDAR  (aka SpectraVeg)
Detalii

Cod PN-III-P2-2.1-PED-2019-4924, Contract de finanțare nr. 384PED/2020

Distribuția plantelor determină funcționarea ecosistemelor pe scară largă, temporală şi spațială, de la ciclurile biogeochimice şi energetice până la biodiversitate, caracteristicile habitatelor şi structurile trofice. Pentru a prevedea şi păstra funcționalitatea şi serviciile ecosistemelor, este important să cunoaștem distribuția spațială a speciilor vegetale şi a caracteristicilor habitatelor. Scopul proiectului este să demonstreze că prin integrarea studiilor de teren privind taxonomia şi caracteristicile spectrale ale plantelor cu tehnologia LIDAR (Light Detection and Ranging) şi cu imaginile satelitare multispectrale de rezoluție foarte înaltă (VHR), proprietăți importante ale vegetației (acoperirea speciilor dominante, biomasa, litiera, solul nud) pot fi evaluate rapid si precis, o abordare cu potenţial ridicat de aplicare în monitorizarea mediului şi în bioeconomie. De asemenea, relaţia dintre heterogenitatea habitatelor şi diversitatea vegetală (ce dictează funcționalitatea şi serviciile ecosistemelor) şi diversitatea spectrală, poate fi măsurată cantitativ şi integrată în sistemele/strategiile decizionale. Modelul operaţional va integra date multi-senzor (date de teren, date aeriene şi date satelitare) şi va permite transferul metodei la utilizatorii finali (cercetători, factori de decizie politică sau management forestier), asigurând de asemenea şi repetabilitatea. Pentru întrunirea acestor deziderate, vom dezvolta o bază de date geospaţială pentru fiecare specie incluzând atribute locale, spectrale şi structurale. Modelul demonstrativ va evidenţia protocolul de lucru şi parametrii necesari pentru evaluarea rapidă şi precisă a proprietatilor vegetatiei, indicând de asemenea caracteristicile spaţiale/spectrale şi combinațiile lor ce oferă rezultate optime.

Autoritate finantatoare : Unitatea Executiva pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI)

https://uefiscdi.gov.ro/
Fiancing Authority: The Executive Agency for Higher Education Research Development and Innovation Funding
https://uefiscdi.gov.ro/

Valoarea toala a proiectului: 633029 lei
Buget Public: 599876 lei
Co-finantare: 33153lei

Parteneri

Partener: SC.USI.SRL- Unitatea de Suport pentru Integrare
Coordonator: ICB CJ- Institutul de Cercetari Biologice Cluj https://www.icbcluj.ro

Membrii echipei participanti

Responsabil Proiect

Liana Mihut


Cercetatori

​Ioan Coroiu

Adrian Muresan


Asistenti Cercetatori

Vlad Milin

Horatiu Cetean

Ana-Maria Cetean


Director Proiect

Tudor-Mihai Ursu


Cercetatori

Anamaria Roman

Adrian Stoica


Student Doctorand

Loredana Buzura


GALERIE DE IMAGINI