Povestea noastra

Povestea noastră a început în anul 2001, fiind vizat domeniul consultanței în vederea accesării unor instrumente financiare din etapa de preaderare, pentru terți – de aici și denumirea companiei noastre.

Punând în valoare pregătirea tehnică de specialitate, tematicile abordate au fost cele în relație cu problematicile de mediu.

Treptat, odată cu nevoia de parcurgere a unor etape administrative și cu instituționalizarea domeniului legat de evaluarea impactului de mediu, profilul nostru a evoluat, specializându-ne în ceea ce azi poartă denumirea generică de „permitting”  și care presupune o abordare integrată a tematicilor ce impun abordări complexe derivate din cercetarea fundamentală a științelor de mediu, împletită cu domenii tehnice, respectiv cu cele juridice, sociale și economice, transpuse în ansamblu într-un limbaj administrativ.

Incă din anul 2007 am dobândit calitatea de evaluatori atestați de mediu, la care, pe parcursul anilor s-au adăugat noi competențe tehnice extinse (Certificare ISO9001, ISO14001, AFER șamd)

In lumina prevederilor Legii Cercetării, am demarat încă din anul 2011 procedura de acreditare/atestare în domeniul cercetării prin Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, fiind înregistrată în Registrul Potenţialilor Contractori ai Autorităţii Naţionale pentru Cercetare şi Ştiinţă (ANCS).

In anul 2021 am obținut calificarea pentru furnizare servicii si studii necesare in procesul de evaluare impact de mediu si evaluare a impactului social si de mediu in scopul autorizarilor proiectelor de investitii si modificarilor majore ale SNN-SA sucursala CNE Cernavoda si pentru servicii de monitorizare a impactului factorilor de mediu conform planurilor de monitorizare aferente autorizarilor de mediu emise de autoritatile competente fiind în conformitate cu cerintele de servicii  in conformitate cu NMC-07, NMC-04 si coordonarea activitatilor de evaluare si monitorizare in acord cu cerintele normelor CNCAN specifice, NSR 21, NSR 22 si Norme privind cerintele de baza de securitate radiologica.

La ora actuală, compania noastră se poate mândru cu un portofoliu[1] de clienți extrem de vast, pentru care au fost parcurse tematici complexe, fiind reglementate pe linie de mediu peste 1000 de proiecte; din acest punct de vedere, afirmăm fără falsă modestie, că rămânem poate printre cele mai relevante companii de specialitate, beneficiind în acest sens de o recunoaștere largă la nivel național.

In activitatea depusă, ne sprijinim pe o puternică echipă[2] de experți, beneficiind de o inalta pregatire profesionala in stiinte naturale si o vasta experiență in activitati de reglementare, promovare si management de mediu.

In mod constant, am înțeles importanță noilor tehnologii și a resurselor logistice atât de necesare parcurgerii cu succes a unor teme de studiu. In acest sens am făcut eforturi susținute pentru a asigura o bază materială și logistică de excepție[3], căutând a integra tehnici inovative[4], de vârf, ce ne-au permis să abordăm cele mai complexe teme.

Ne-am angajat astfel cu pasiune și profesionalism în tot ceea ce facem, într-o manieră proprie, încărcată de responsabilitate, rămânând total dedicați găsirii celor mai bune soluții de dezvoltare, pe baze cu adevărat durabile, a proiectelor în care ne-am angajat, transpunând în fapt concepte teoretice desprinse din știința ecologiei aplicate, ce capătă în prezent o nouă anvergură.

De aceea ne permitem să afirmăm că suntem diferiți !

Scurtă prezentare formală

Societatea Comercială ”Unitatea de Suport pentru Integrare” (USI) este o firmă cu capital integral privat organizată sub forma unei Societăţi cu responsabilităţi limitate, înregistrată la Camera de Comerţ şi Industrie Cluj cu nr de ordine înscris în Registrul Comerţului J/12/1014/12.07.2001 şi având Codul unic de înregistrare RO 14054736.

Obiectul principal de activitate al USI constă în Activităţi de consultare pentru afaceri şi management, având însă ca obiecte secundare şi domeniul Studii şi cercetări în ştiinţe fizice şi naturale.

In activitatea sa USI se bucură de colaborarea cu un puternic corp de experţi în domeniul cu o înaltă pregătire profesională în ştiinţe naturale şi o vastă experienţă, în activităţi de proiectarea, promovarea şi managementul unor proiecte specifice, aplecându-se în mod particular spre domeniul cercetării ştiinţifice a biodiversităţii.

Incepând cu anul 2001, de când firma şi-a început activitatea, cea mai mare parte a investiţiilor a fost direcţionată spre asigurarea dotărilor cu echipamente şi materiale dedicate studiului în teren a biodiversităţii, fiind alocate în acest sens resurse financiare importante. Investiţiile în  logistica dedicată cercetărilor şi studiilor din teren, au fost dublate de investiţiile în capitalul uman, existând în acest sens un interes particular în formarea unui corp de experţi înalt pregătiţi din punct de vedere profesional.

USI a fost atestată de către Autoritatea Centrală de Mediu pentru elaborarea Studiilor de impact şi a Bilanţurilor de mediu, iar începând cu anul 2010, USI a fost înscrisă în Registrul Naţional al Elaboratorilor de Studii pentru Protecţia Mediului, la poziţia 188, fiindu-i conferită expertiza pentru elaborarea: Raporturilor de mediu, Raporturilor privind impactul asupra mediului, Bilanţurilor de mediu, Raporturilor de amplasament şi a Evaluărilor adecvate.

USI este certificată prin Sistemul de Management al Calitǎţii prin ISO:9001 şi ISO:14001.

Până în prezent, firma noastra a parcurs cu succes deosebit o serie întreagă de teme cu caracter ştiinţific, amintind aici acţiunile de monitorizare şi inventariere a biodiversităţii, realizarea documentaţiilor ştiinţifice-suport pentru fundamentarea planurilor de management pentru arii protejate sau evaluările de floră şi faună sălbatică în scopul stanbilirii măsurilor de exploatare durabilă.

USI este poate una dintre cele mai vechi firme în domeniu din România, activând de peste 15 ani într-o piaţă concurenţială extrem de dinamică, unde a reuşit să se impună în rândul liderilor prin abordările inovatoare şi curajoase pe care le-a promovat.
In prezent USI îşi desfăşoara activitatea graţie susţinerii unui personal compus din 15 angajaţi, înalt calificaţi (studii masterale, doctorale, deţinând certificate de competenţă etc.), unii cu duble specializări, asigurând astfel abordări interdisciplinare de cea mai înaltă ţinută profesională

Despre noi

Am fost primii care recunoscând valoarea deosebită a imaginilor aeriene am făcut eforturi constante în a le obţine, cu mult înainte de a se vorbi de drone. Astfel, începând cu anul 2000, făcând apel la mijloacele existente la acea vreme (închirierea de avioane AN-2) am reuşit să obţinem imagini extrem de valoroase în baza căora am reuşit să documentăm şi să fundamentăm măsuri de gestiune a factorilor de mediu.

In imagini: pregătirea zborului prin realizarea unui hamac din frânghii care ne permitea să de aplecăm în afara avionului pentru a realiza imagini la verticală; „echipamentul de zbor” cu harnaşamentele de ancoraj şi poziţia de fotografiere şi rezultatele obţinute – imagine a unor meandre ale Someşului Mic.

Ma târziu am încercat să realizăm în colaborare cu entuziaşti din domeniul aeromodelismului o dronă care să acopere suprafeţe de teren întinse şi cu ajutorul căreia să obţinem imagini de calitate înaltă. Rezultatele au fost excepţionale, reuşind astfel să cartografiem în detaliu zone de interes.

Ulterior, odată cu explozia ofertelor de drone comerciale, această tehnologie a devenit extrem de accesibilă, devenind în prezent recunoscută ca fiind unul dintre cele mai utile şi obiective instrumente de evaluare de mediu.

In prezent firma noastră utilizează o adevărată „escadră” de drone, având configuraţii distincte şi care permit, în funcţie de temele abordate realizarea de cartograme în baza cărora este analizată starea factorilor de mediu, configuraţia terenului, distribuţia unor  habitate, etc.

Cartogramele astfel obţinute reprezintă baza de documentare a modelelor pe care le realizăm în format GIS şi care astfel ne permit să realizăm modele cartografice şi analize de mediu de o calitate înaltă.

Am fost printre primii care recunoscând valoarea tehnologiei GIS, am aplicat în evaluarea de mediu modele de analiză avansată, portofoliul nostru în acest domeniu fiind extrem de vast.

Făcând apel la tehnologia GIS, am propus în premieră o metodologie de evaluare a resurselor naturale exploatabile (fructe de pădure şi ciuperci) ce s-a bucurat de apreciere din partea Autorităţii centrale de mediu (adresa 66200/AB/2004), fiind aplicată şi în prezent în procesul de reglementare de către firma noastră, la nivel naţional.

Suntem implicaţi  în modul cel mai activ în cercetarea ştiinţifică fundamentală, implementând în prezent cu succes un grant de cercetare în parteneriat cu Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Institutul de Cercetăi Biologice Cluj-Napoca şi Institutul de Biologie Bucureşti – Biotehnologii inovative pentru conservarea unor specii endemice şi/sau periclitate de Caryophilaceae din România în scopul consolidării Reţelei Natura 2000.

Am investit constant în echipamentele de studiu în teren, dispunând la ora actuală de o logistică extrem de performantă ce ne permite a desfăşura activităţi complexe de inventariere, monitorizare şi evaluare. Această orientare reprezintă de altfel şi una din măsurile seriozităţii noastre, absolut toate abordările având la bază studii complexe de investigare în teren. Suntem astfel una dintre entităţile ce la nivel naţional au reuşit să constituie o bază-de-date proprie, cu peste 50.000 intrări, utilizând platforma BIMS (Biodiversity Information Management System) propusă de Autoritatea centrală de mediu.

Evaluarea de mediu rămâne un proces tehnic ce implică o vastă experienţă în domeniul administrativ şi o bună cunoaştere a unor aspecte tehnice legate de proiectele de realizat pe de o parte, dar şi o foarte bună stăpânire a elementelor de ordin ştiinţific din vastul domeniu al ecologiei. Astfel, cu satisfacţie arătăm că în cadrul unor proiecte, soluţiile propuse de noi au căpătat recunoaştere devenind treptat adoptate şi replicate.

Soluţia de utilizare a unei Reţele Ecologice Funcţionale, iniţial promovate în cadrul proiectului LIFE-III-Natura 7174 Reţea Ecologică Funcţională în Centrul Câmpiei Transilvaniei, a fost adoptată în cadrul propunerii de proiect de exploatare a resurselor minerale (aur şi argint) de către RMGC, făcând obiectul unei măsuri cu caracter de compensare a impactului asociat operaţiunilor miniere.

Soluţia de restaurare ecologică a reprezentat un demers amplu, prin care companii de renume ce înţeleg importanţa asumării unei responsabilităţi extinse de mediu ca măsură a capacităţii economice şi a aplicării principiilor de responsabilitate corporativă, a excedat impunerile legale ce presupun abordăi simpliste de refacere de mediu.

Astfel responsabilităţile de mediu au fost completate prin soluţii de garantare a refacerii atributelor factorilor de mediu, asigurându-se redarea funcţionalitătii ansamblului bio-eco-cenotic.

Punându-se accentul pe specii bioindicatoare şi pe specii-cheie, au fost elaborate soluţii de restaurare ecologică ce asigură stabilitate pe termen lung a biocenozelor afectate, depunându-se eforturi în special spre creşterea stabilităţii

acestora prin diversificarea de nişe ecologice şi astfel creşterea indicilor de biodiversitate. Soluţiile noastre au fost apreciate în mod deosebit, în anul 2013 Holcim (România) SA obţinând cu proiectul propus de noi: Sanctuar de zone umede la confluenţa Arieş-Mureş Recunoaşterea pentru Excelenţă în cadrul Best Environmental Practices al UEPG SD – Awards. In prezent, parte din perimetrul restaurat ecologic a dobândit statutul de Sit Natura 2000 – ROSCI0313 Confluenţa Mureş cu Arieş

Ca o măsură de reintegrare în circuitele naturale şi redobândire a funcţionalităţii ecologice a unor perimetre ce au făcut obiectul unor exploatări miniere a fost promovat în premieră pentru România Conceptul de restaurare ecologică prin Succesiune naturală de vegetaţie. Astfel, în urma implementării unor proiecte-pilot ce s-au desfăşurat pe o perioadă de aproximativ 5 ani, au fost validate aceste măsuri ce au stat la baza reconsiderării unor proceduri de reglementare pe linie de mediu, asigurând o funcţionare a activităţilor miniere în deplin respect faţă de factorii de mediu.

2000: Primii pași în aerofotogrametrie
2009: Prototip al primei drone dezvoltate
2016: Aerofotogramă de înaltă rezoluție
Modelul GIS Utilizat în evaluarea resurselor naturale pentru jud. Cluj
Modelul GIS Utilizat în evaluarea resurselor naturale pentru jud. Cluj