Am investit constant în noile tehnologii inca din anul 2001, beneficiind astfel de un suport logistic de excepție. Drept pentru care suntem în măsură a vă oferi servicii de ce mai buna calitate in :

CLICK AICI pentru gama extinsă de servicii administrative.

Intocmirea de documentaţii tehnice ce stau la baza unor demersuri procedurale, cum ar fi:

 • Asigurarea conformării pe linie de mediu a activităţilor economce;

 • Asistenţă tehnică de specialitate pentru gestiunea deşeurilor;

 • Bilanţuri de mediu;

 • Completare formulare de solicitare IPPC;

 • Fişe de prezentare şi declaraţie în vederea emiterii Autorizaţiei de mediu;

 • Inventare de capital natural;

 • Memorii tehnice;

 • Modelări GIS; analiză de scenarii evolutive;

 • Notificări în cadrul procedurii iniţiale de mediu;

 • Planuri de funcţionare în regim de avarie; planuri de monitorizare; planuri de închidere;

 • Prelevare de probe;

 • Proiecte pilot de restaurare ecologică;

 • Rapoarte anuale de mediu (obiective IPPC);

 • Rapoarte de impact asupra mediului;

 • Rapoarte de mediu pentru planuri şi programe – Evaluare strategică de mediu;

 • Studii privind asigurarea calităţii factorilor de mediu;

 • Studii de condiţii iniţiale;

 • Studii de dispersie a noxelor;

 • Studii de evaluare a potenţialului turistic;

 • Studii de evaluare a resurselor naturale conform OM 410/2008;

 • Studii de evaluare adecvată;

 • Studii de sonometrie şi evaluare a impactului datorat zgomotelor;